. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, April 16, 2014

నా చివరి సందేశం ఒక్కసారి వచ్చిపోవూ ప్లేజ్

నా మరణ విధానాన్ని 
ముందే గుర్తు చేసుకుంటున్నాను 
మరణించే వేళ ఆసన్నమౌతుందని 
ఎందుకో నకు తెలుస్తూనే ఉంది 
కారనాలు చెప్పలేను చెప్పుకోలేను 
నాలో నేను నలిగిపోతున్నాను 
నాలో మహా కార్య భావాలు 
ఆగి ఆలోచనలు సతమతమై పోతున్నాయి 
శ్వాసపై గమనం ఎక్కువైపోతున్నది 
ఎప్పుడు ఆగుతుందో తెలీదు
ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేని 
మనసు అలజదిలో 
నాకు నాకై తెలుస్తున్న నిజం ఇది 
ఎవరికి ఏది తెలుపాలో 
మరచిపోయినవి ఏవి ఉన్నాయో
మాటలు ఆగిపోతూ మాట రాక 
మౌనంతో నాలో నేను చూస్తుంటే 
కనిపిస్తున్న సూన్యం 
కళ్ళు కూడా మసక మసకతో 
ఏదీ సరిగా కనిపించుటలేదు
మేధస్సులో ఆలోచనలు కూడా 
మరో ధ్యాసలో వెళ్లిపోయేలా 
నను నేను గజిబిజి చేస్తున్నాYఇ 
శరీర ప్రక్రియలు కూడా అస్థవ్యస్తంగా 
అవయవాల పనితీరు ఆగేలా
ఆత్మ దేనినో లాగేస్తున్నట్లు 
అనిపించేలోగా శ్వాస విశ్వంలో
ఆత్మ సూక్ష్మమైపోయి విశ్వంలో 
మర్మగా దూసుకుపోతున్నది
శరీరం నశించుటలో భావాలు లేక 
పంచభూతాలతో కలువబోతున్నాయి
మరణంతో నాలో తెలియని 
భావాలు మొదలైనాయి
తెలియకనే ముఖ భావాలు 
మారి ఆందోళనతో కన్నీరు కారేలా
ఏం చేయాలో వారికి కూడా 
మాటలు తడబడుతున్నాయి
మ్య్ద్దముద్దగా 
వస్తున్న ఆలోచనలు 
అవిరౌతున్నాయి 
కొంత సమయానికి మరణ వార్తను 
తెలిసిన వారికి తెలిపేలా చేయలేని
ఇది నా చివరి సందేసమేమో 
ఆకాశం కూడా నిర్మానుషంగా మారి 
ప్రతి జీవి మౌనమైపోయెరోజొకటి వస్తుంది
నాజీవితంలో ఇదే ఆఖరి రోజెమొ
మరో రోజు నా భావాలు వారిలో మొదలై 
నా భావ జీవితాన్ని తెలుపుకున్నాను 
మరణ భావన లేని నాకు
మరణం సంభవించినా విశ్వంలోనే ఉంటానై 
గాలిలో గాలిగా తిరుగూ 
నీ ఆలోచనలో నేను లేకున్నా 
నా తో నేనెప్పుడు ఉంటాననే నిజాన్ని 
చెప్పలేకనే నా ఈ చివరి మజిలీ 
ఒక్కసారి వచ్చి చూడవూ 
మట్టిలో కలిసి పోయే దేహాన్ని 
ఆక్కర్సారి చుసిపోవూ ప్లేజ్