. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, November 14, 2019

మనసు భారం మళ్ళీ మొదలైంది

అనుభూతులను బంధాలతొ  పోరాడే జీవిత0
అబద్ధపు అర్ధాలను ఆపాదింస్తో0ది
స్వేచా విహంగాలై ఎగిరి
అలుపొచ్చేలా ఆకాశపుటంచులు కొలవనీ
పరవసించి పరుగులెత్తే నదిలా మారిన విషాదాన్ని
సుదూర తీరలను శోధించనీ
అలుపెరగ వీచే పవనాల్లా
ప్రతి గంధం ఆఘ్రాణించనీ..
మదిలో ప్రజ్వలించే అగ్నిహోత్రంలా కొన్ని నిజాలు
ప్రతి అణువూ  మ్రింగ మౌనా నికి నన్ను చేరువ చేస్తోంది
గడిచే క్షణాలన్నీ  ఇప్పుడు నా మాట వినను అంటున్నాయి..
ఓ మానసు తనస్వార్థం కోసం తన దారి మార్చుకుంది ఎందుకో
నీ మనసు కోరేవే హద్దులనీ
బాధలకు మనసు మళ్ళీ భారంగా మారింది
అనుభూతులని మింగేసింది శుభోదయం మిత్రులారా