. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, October 26, 2019

నీకోసం అక్షరాలు తడుము కొంటూనే ఉన్నాయి ఇంకా

ఉదయం లేచింది మొదలవుతుంది
అంతులేని నిరీక్షణ....
కోసం.నా బైల్ తడుముకున్న ప్రతిసారి
లాస్ట్ మెస్సే వైపు దినంగా చూస్తూ మరో మెస్సేజ్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని
ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తోంది మనసు..ఎదో సమయంలో
కొత్త మెసేజ్ కనిపించకపోదా అని

రోజులు,
గడిచిపోతున్నాయి....కాలం గిర్రున తిరుగుతుంది
కాలాలు, ఋతువులు
మారిపోతున్నాయి...కానీ నాది కానీ దానికోసం..మనసు తడుముకు0టుంది


ఎక్కన ఉన్నాయి  కొసం ఎదురు చూసే అక్షరాలు
ఏవీ?నా గుండెపై
గుప్పెడు మల్లెలు చల్లినట్లుండే
ఆ ప్రణయ పత్రాలు?
అవును నిజం కానీ నిజాలు ఊహల రూపంలో నాన్నిలా ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తూనే ఉన్నాయి..నిజంగా నేను అల్ప సంతోషిని అన్ని నావే అనుకుంటా ..అందరూ నా వల్లే అనుకుంటా..కానీ ఏది నాది నాది కాదు...ఎవ్వరు నావాళ్లు కాదు..అంతా ఊహ అదంతా భ్రమ..బ్రమల్లో బ్రతకడం మనసుకు ఆలవాటు అవ్వడం పొరపాటుకాదేమో

నీ చిలిపి రాతలు చిలికిన
కవ్వింతలు ఎక్కడ?
అవి నా మనసుకి
పెట్టిన గిలిగింతలు ఎక్కడ?
అవి కనరావు..ఎక్కడో ఎప్పుడో ఎక్కడికో జరిపోతూనే ఉన్నాయి మౌనంలో..నిజం నేను నిజం లో బ్రతకాలి అనికోవడం ఈ జన్మలో జరగదేమో కదు