. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, October 18, 2016

అర్ధ నిద్రకు అంతమెప్పుడు ?

చిక్కటి చీకటి రాత్రి
ప్రశాంతతను ఆశించి 
నిద్రకుపక్రమించిన జ్ఞాపకం
అవి ఎప్పటినుంచి వేచి ఉన్నాయో
ఆ తరుణం కోసం.. 
ఎన్ని ఊసులో.. ఎన్ని గుసగుసలో..
గుండె లోతుల్లోనుంచి గుచ్చబడిన
బంధాలు తెగి జారిన ముత్యాల్లా.. 
సాగుతున్నాయి మనసులో గుచ్చేస్తున్నాయి 

ఆ జ్ఞాపకాలు  సున్నితంగా..
అప్పుడప్పుడూ మనసును తడుముతూనే వున్నాయి
ముల్లులా దాని మనసు గుచ్చేవి కొన్నైతే
జేబులో దాచిన  పువ్వులా 
అయినా ఎందుకో ఆ పువ్వు ముళ్ళు 
గుచ్చి గాయం చేస్తున్నా 
రక్తం ఓడుతున్నా భాద అనిపిస్తున్నా
 అదో తియ్యని అనుభూతి గనే మిగిలి వుంది