. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, October 12, 2016

తడుముతున్న జ్ఞాపకాల కదలికలు

వేదనలో గగనం లో విహరించాలని కన్న కలలన్నీ కల్లేదురుగా కన్నీరుగా మారిన క్షనాలకు కారనాలు వెతికి ఏం లాభం ఇద్దరి అనుబందం వేదనగా మారి వ్యదగా గుండెను కొస్తున్న జ్ఞాపకాల కత్తులకు బలౌతూనే ఉన్నా కదా విరహ వేదనలో నీవు చేసిన జ్ఞాపకాల కత్తి పొట్ల గాయాలు తడుముకొంటున్నా తప్పో తప్పని సరైన పరిస్థితులు కాదనుకున్న నిజాల సాక్షిగా..చేయని నేరానికి బలైన ప్రేమను ఆదరించలేని నీ నిస్సహాయతలో మాటలు కరువై ..జీవితం బరువై గుండెలోతుల్లోంచి తన్నుకొస్తున్న దుక్కానికి కారనం నీవైనా ...అది నేను మాత్రమే బరిస్తున్నా .. నీ ఆనందానికి అడ్డుగా ఉండకూడదని నన్ను నేను అడ్డంగా కరుగదీరుకుంటున్నా కొవ్వొత్తిలా అయినా కరుగలేని నీ మనస్సాక్షిగా
                 జీవితంలో అన్నికోనాలు బయట పడేది ప్రేమ లో పడ్డాకే.. ప్రేయసి పిలుపుకోసం ఆరాట పడుతూ మానసును ఏమారుస్తున్న ఆ జ్ఞాపకాలను ఎప్పటికి అప్పుడు పేర్చుకొంటూ విడిపోతున్న క్షనాలను వేదనగా.. కలిసి పంచుకున్న అనుభూతులను ఆత్రంగా అందుకోవాలన్న ప్రయత్నంలో తెలియకుండానే ప్రేయస్.ఇని శత్రువుగా మారతాం... కల్సి ఉన్నప్పుడు తెలీదు ఇద్దరూ విడీపోయాక తెలుస్తుంది అసలు నిజం..నిజం నైజమే అంత అంతా జరిగాక సినిమాల్లో చివర్లో వచ్చే పోలీసుల్లా తీరిగ్గా వస్తుంది నిజం ఈలోగా జరగాల్సిన డెమేజ్ జరుగుతుంది.... ఇద్దరి మద్యా కావాల్సినంత గ్యాప్ ... ఇప్పుడు అవసరం అవుతాయి జ్ఞాపకాలు ... తను ఎదురుగా లేనప్పుడే కదా వాటితో పని తను నీతో నీవు తనతో పంచుకున్న జ్ఞాపకాల ఆవాహన కోసం వెంపర్లాడుతాం ..అమె ఎదురుగా ఉన్నా మాట్లాడలేని పరిస్థితి మనసు మూగబోయిన క్షనాలవి..క్షనికావేశంలో తీసుకున్న నిర్నయాల పర్యావసానం వేదనలో తడుముతున్న జ్ఞాపకాల కదలికలు