. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, December 8, 2014

మృత్యువా .. నాప్రేయసికంటే గొప్పదానివా ...?


గుండెల్లో తీరని వేదనతో ఇంకా బరువై
అప్పటిదాకా బరువుగా నున్న శరీరంలో మార్పు
గుండెల్లో అంతబారంగా ఉన్నా ఎందుకో గాళ్ళో తెలినట్టుంది
నిజాకి అబద్దానికి మద్య పెద్ద గొయ్యి తవ్వుతున్నారు 
ఏంటో మాఇంట్లో అంతా సందడి చెట్టూకింద కూర్చున్న 
నన్నెవరు ఎందుకు పకలించడంలేదు
పిలిచినా అరిచినా చూసి చూడనట్టు వెలుతున్నారు
అదేంటి అందరి కళ్ళలో నీరు ..
ఎందుకు అందరూ విషాదంగా ఉన్నారు.. 
బుజ్జీ ...బుజ్జీ అని నా బిడ్డను పిలుస్తున్నా
ఎందుకేడుస్తుందో తెలీదు  ..కన్నీరు వరదలైనట్టు 
తనుకుడా ఏటో చూస్తుంది ఏంటీ ఏం జరుగుతోంది 
ఏవరో  లీలగా  నన్ను పిలుస్తున్నారు 
నల్లగా చూస్తేనే బయంకరంగా ఉన్నాడు 
నన్ను పలుకరించి నవ్వుతున్నాడు 
విరగబడి నవ్వుతున్నాడు
ఎందుకో వాడి నవ్వు అంత భాదనిపించలేదు 
ఎందుకంటే .. వయ్యారి నవ్వులు నవ్వి 
గుండెల్లో గుచ్చేసి మరొకరి చెంత చేరిన 
నా ప్రేయసి గుర్తుకొచ్చి నాకు  నవ్వొచ్చింది 
అమే తో పోలిస్తే మృత్యువు గొప్ప అనిపించలేదు
అది బ్రతికున్నప్పుడే చంపేసింది 
ఇది చచ్చాక చంపేస్తుంది