. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, May 20, 2015

నా వద్ద మౌనన్ని మిగిల్చి.నాలో నీరాశను రగిల్చివెల్లావు

నువ్వు నా గుండెల్లో కెలికి
మనసంతా నీజ్ఞాపకాలను గుచ్చేసి
తడిమి తడిమి వెళ్ళిపోయావు
రమ్మనడానికి నా వద్ద మౌనన్ని మిగిల్చి
నాలో నీరాశను రగిల్చివెల్లావు

మాటలన్నీ కరిగిపోయాయి
పెదాలు పదాలు పలకలేక
మది మౌన భాషలో మూగబొయింది
నిన్నటికి నేటికి నాలో మార్పు
నీవులేవనా ..ఎప్పటికీ కాన రావనా
ఏంటీ గందరగోళం
నన్ను నేను కాకుండా పోతున్న
క్షనాలను తిరిగి రాయాలనుకున్నా
నీవు వదిలి వెల్లిన
చీకటి గుర్తులు
నన్నింకా వేదిస్తున్నాయి

అప్పటిలో నేటిని గుచ్చాలని
కలల్లో నేను చేస్తున్న ప్రయత్నం
ఒక్క ఉలిక్కి పాటుతో  
పగిలిన గాలి బుడగలై పోతున్నాయి

నీవైపు చాలా సార్లు తొంగిచూశా 
నా నా ఆనవాల్లేమైనా నీ దగ్గర కనిపిస్తాయని
కొత్త కొత్త రుచులతో అసలు నేననే ఒక గుర్తు 
నీకు లేనట్టు సంతోషంగా 
చిరునవ్వులు చిందిస్తున్నావు 
నాఖు కావాల్సింది అదే నీ పెదలపై 
చెరగని చిరునవ్వు నాకది చాలు నీవు నవ్వుతూ వుండాలి 

అందుకే నిన్నలో నేటిని దాచుకొని అదే నిజమనుకొని 
నిన్నే తలచుకొంటూ బ్రతికేస్తున్నా 
నీకెప్పటికీ కానరాని నేను గా