. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, December 26, 2017

నాలో నేను (5)

అర్థం కాని లోకంలో
అయోమయంలో
అదోరకపు భ్రాంతిలో
 బ్రతికేస్తున్నాం
మనుషులంతా ఇప్పుడు..
మౌనశిలలుగా మరో రూపమెత్తారు
మాటలు కరువైయ్యాయి
పెదాల కదలికల్ని మనసు దారిలో విసిరేసి
తమది కానీ లోకంలో విహరిస్తున్నారు

ఇప్పుడు మాట్లాడ్డానికేమున్నాయి?
అంతా వాట్సాప్,ఫేస్ బుక్ లేగా
ఇదే నిశ్శబ్దాలకు మూలాలు
అయిన ఇప్పుడేం మిగిలుంది
ఇద్దరి మనుషుల  నిశ్శబ్దమేగా
ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య
నిరంతరం భయంకర నిశ్శబ్దం
ఆవరించి ఉంది
విధ్వంసానికి
మహా సంగ్రామాలు అక్కర్లేదు
ఎదురెదురుగా ఉన్నా
మాటలు రాలని మౌనం చాలు
అందుకే ఇప్పుడు..
మాటల్ని మౌనపు
ముద్దలుగా మూలకి విసిరేసి
మనుషులంతా నడిచే
మౌనశిలలుగా బతుకీడ్చుతున్నారు.
కాదు కాదు మౌన శిలలు గా మారిపోయారు