. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, July 27, 2016

నిజాన్ని నమ్మలేక ..చీకట్లో ఆ నిజంకోసం తడుముకొంటూ ( ఇది నా మౌన సంఘర్షన )


                                                                      ఎప్పటీకప్పుడు మోసం చేసుకొంటూనే వున్నాం .. ఎప్పతి కప్పుదు కాంప్రమైజ్ అయి బ్రతకాల్సి వస్తొంది ..అనుకున్నది వేరు జరుగుతోంది వేరు  మనం ఇంతకన్నా డిఫరెంట్‌గా, ఆనందంగా, గొప్పగా ఎందుకు ఆలోచించలేకపోతున్నాం? ఏ క్షణమైనా కూర్చుని ఆత్మవిమర్శ చేసుకున్నామా..అలా చేసుకొంటే మనల్ని మనం చిన్నబుచ్చుకొన్నట్టు మనల్ని మనం లోలోపల మోసం చేసుకొంటూ దారి తెలియని బాటసారిలా కదులుతూ వెలుతున్నాం జీవకల అనేది లేకుండా ..
 ఎప్పటికప్పుడు నిను నీవు మోసం చేసుకొంటూ .....
                                 నిజాన్ని దాటలేక అబ్దంలో బ్రతకలేక మనస్సులో సంగర్షన పడూతూ అయ్యో అదేం లేదే అని ఎప్పటీకప్పుడు మనస్సును మోసం చేసుకొంటూ సాగిస్తూనే వున్నాం జీవితాన్ని ..కష్టపడ్డాం, చాలా సాధించాం, జీవితంలో చాలా తెలుసుకున్నాం అంతా మనం అనుకుందే జరుగుతుంది అని ఏం జరగకపోయిన ఎవ్వరో పరాఇ వాల్లను నమ్మించి నట్టూ మనల్ని మనం నమ్మిచ్హుకొంటూన్నాం ఎందుకు ఎదో వెలితి కావాల్సింది దొరికినట్టే దొరికి దగ్గరదాకా వచ్చి దూఋఅం అవ్వడం ...ఎవ్వరిని నమ్మాలో ఎవ్వరిని నమ్మకూడాదో తెలియని క్షనాల్లొ అన్ని నిజాలే అని నమ్ముతూ ఏది నమ్మామ్మో అది అబద్దమై మనల్ని చీకట్లో నెట్టేస్తున్న పరిష్తితుల్లో అయోమయ గందర గోలంగా బ్రతుకు నీడుస్తున్న క్షనాల్లో  ఇంకా లైఫ్ ఏమాత్రం కొత్తగా అన్పించట్లేదు.. ఇంతకన్నా ఏముంది లైఫ్ అన్పిస్తోంది  అవును కదుల నడుమ గుండెల్లో ఎదో తెలియని ఘర్షన ...మది లో అలజడి లేపుతున్నా అనుఘర్షన ఏమిపోతొంది మనస్సుకు ..ఏం జరుగుతోంది జీవితంలో ..
                    “నేను ఫలానా అంత గొప్ప మనిషిని కాబట్టి.. నేను ఫలానా హోదాలో ఉన్నాను కాబట్టి ఇలాగే బ్రతకడం కరెక్ట్” అని జడ్జ్‌మెంట్లు చేసుకోవడం నన్ను నేను మోసం చేసుకొంటూ నేనే గొప్ప అని నాలో నేను తప్పు చేస్తున్నా అన్న  అసలు ఎవరు మీ లైఫ్‌ని కంట్రోల్ చేసేదీ, కామెంట్ చెయ్యగలిగిందీ  మీ ఆనందాన్ని కాదనేవాళ్లు నిన్ను నిన్నుగా నమ్మిచి తన స్వార్దం కోసం మోసం చేసే వాల్లు జీవితంలో కి తుఫాను లా వచ్చి తుళానుల వెల్తారు .. వారు వదలి వెల్లిన అలజడి గుండెల్లో పెట్టుకొని తిరిగిరాని వారికోసం ఆకాసం వైపు చుస్తే ఏంలాభం శూన్యం తప్ప ఎద్ముకీ ఆందోలన లైఫ్ లో అలజడీ సృష్టించే వాల్లు బాగానే వున్నారో వాల్లకి వాల్లు సృష్టించుకొన్ని కొత్తలోకంలో .. మనల్ని వదలి కాణి మనమె ఎద్ముకిలా పిచ్హొల్లలా ఆలోచిస్తూ మనల్ని మనం మోసం చేసుకొంటూ పాత జీవితాన్ని కొత్తగా జీవిస్తున్నాం అని లోపల ఏదుస్తూ పైకి నవ్వుతూ ..జీవీచడం ఎదుకని నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకో .. సమాదం లేని ఈ ప్రశంకు ..ప్రకంపలను గుండేల్లో మాత్రమె వుంటుంది అది ఎవ్వరు కనిపించని చూడలేని జీవితం ..ఉన్నదీ లేనిది నడుమ జీవితం సాగిస్తూ పైకి నవ్వుతూ లోపల గుండెలు పగిలేలా ఏడుస్తూ పైకి చిరునవ్వులు చిందిస్తూ అస్సలు భాదర బందీ లేదు అస్సలు ఎలాంటి భాదలు లేవు అని ప్రపంచాని నవ్విస్తూ నిద్రులేని రాత్రుల్లు గడిపే జీవితానికి ఏమని పేరు పెట్టాలి పేరు పెట్టని పేరు లేని ఆ చీకటి జీవితానికి మౌనరోదనలో నిశ్శబ్ద యుద్దం చేస్తూ నాలో నేను లేకుండా నీలో ఇంకా నేనున్నా అని బ్రమ పడుతూ ...కాలం వెల్లదీస్తూనే  వున్నా మెల్లిగా నాలో నేను నడుస్తూ జీవితంలో పరుగులు పెడుతున్నా అని నన్ను నేను ఇంకా మోసం చేసుకుంటూనే వున్నా నిజాని నమ్మినా నమ్మి నట్టు నటిస్తూ  ...నీలో లేని నను నేను ఇంకా వెతుకుంటూ ఇంకా నీకోసం తడుముకొటూనే వున్నా ..